Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego”.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego”.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami:
1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”;
2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki:
a) - projekt rzut aranżacji kondygnacji 00
b) - projekt rzut aranżacji kondygnacji 01
c) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia”.
3. Opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) oraz załączniki wymienione w SIWZ.
Termin wykonania zamówienia.
1. Rozpoczęcie: od dnia 16.11.2020 r.,
2. Zakończenie: do dnia 04.12.2020 r.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 11:30


» Location

ul. Senatorska
Warszawa 00-099
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska
Warszawa 00-099
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in