43z2020 Roboty remontowe realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj dla zadania: Remont budynków nr 14, 15, 16 przy ulicy 3 Pułku Lotniczego 6 w Poznaniu

» Notice description

1. Krótki opis zamówienia oraz warunki ewentualnych opcji
Przedmiotem zamówienia są prace do wykonania w systemie „zaprojektuj
i wykonaj” w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonania na jej podstawie robót budowlanych polegających na remoncie budynków nr 14, 15 i 16 przy ul. 3 Pułku Lotniczego 6 w Poznaniu. W zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonania na jej podstawie robot budowlanych wchodzi wykonanie n/w prac:
1.1. Prace projektowe:
1.1.1. - inwentaryzacja budowlana,
1.1.2. - projekty budowlane i wykonawcze – remonty budynków nr 14, 15 i 16 przy ulicy 3 Pułku Lotniczego 6 w Poznaniu,
1.1.3. - przedmiary robót,
1.1.4. - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

1.2. Roboty remontowo - budowlane:
1.2.1. Wykonanie robót przygotowawczych, zabezpieczenie
i wygrodzenie terenu prac.
1.2.2. Roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu ścianek działowych, stolarki wewnętrznej, instalacji wewnętrznych,
1.2.3. Skucie tynków wewnętrznych ścian i sufitów, posadzek, podbudów, okładzin.
1.2.4. Wykonanie nowych posadzek wraz z podbudową, niezbędnymi izolacjami,
1.2.5. Wykonanie tynków wewnętrznych z malowaniem i okładzinami ścian,
1.2.6. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
(na każdej ścianie przewidzieć po 2 gniazdka 220V i po 1 gniazdku 360V ( z wyjątkiem pomieszczeń WC, socjalnych, biur
i akumulatorowni),
1.2.7. Montaż systemu alarmowego, zasilania i oświetlenia awaryjnego,
1.2.8. Montaż systemu sygnalizacji pożaru,
1.2.9. Wykonanie instalacji c.o. z montażem grzejników, zaworów
z głowicami termostatycznymi, doprowadzenie instalacji do pom. kotłowni w bud. nr 14 a w przypadku budynku 15 i 16 doprowadzić do pomieszczeń, gdzie będzie planowany montaż kotłów c.o.
1.2.10. Wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej (wyciąg),
w pomieszczeniach garażowych i stanowiskach warsztatowych przewidzieć system odprowadzania spalin,
1.2.11. Montaż stolarki wewnętrznej (drzwi wewnętrzne między pomieszczeniami magazynowymi, przesuwne o wym. ca 2,0 x 2,0 m),
1.2.12. Dla budynku nr 14:
a) przewidzieć pomieszczenie ze stanowiskiem do mycia pojazdów – rozważyć możliwość wyposażenia w zamknięty obieg wody,
b) do 4 pomieszczeń doprowadzić sieć telefoniczną
i informatyczną wraz z instalacją wewnętrzną i zakończeniami,
c) przeznaczyć 1 pomieszczenie na akumulatorownię, pokrycie ścian i podłogi z materiałów kwasoodpornych, wyposażenie
w 20 gniazdek 220V i 2 gniazda 360V,
d) przewidzieć 2 pomieszczenia przeznaczone na biura,
e) przewidzieć 2 pomieszczenia socjalne z umywalką
i zlewozmywakiem na szafce,
f) węzeł sanitarny (WC z podziałem na część damską i męską (natrysk, umywalka, muszla, pisuar w części męskiej), okładziny ścian i podłóg z płytek ceramicznych
g) likwidacja 1 kanału obsługowego,
h) remont pozostałych kanałów wraz z montażem oświetlenia bocznego, oraz 2 gniazd 360V i 4 gniazd 220V, ściany i podłogi z materiałów kwasoodpornych i olejoodpornych,
1.2.13. Wywóz materiałów z rozbiórek do utylizacji odpadów.
1.2.14. Uporządkowanie terenu.
2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) (załącznik nr 2 do SIWZ), wzór umowy (załącznik nr 9 do SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2020 | 09:00


» Location

Bukowska 34
Poznań 60-811
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Bukowska 34
Poznań 60-811
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in