Dostawa licencji serwerowych oraz dostępowych do serwerów poczty e-mail dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – znak sprawy AEZ/S-073/2020

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa licencji serwerowych oraz dostępowych do serwerów poczty e-mail dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2020 | 11:00


» Location

Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in