Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z jego montażem

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”.
3. Przedmiot zamówienia winien zostać dostarczony do Oddziału Zamawiającego - Oddziale Zamawiającego - Rynek Podziemny, Rynek Główny 1 w Krakowie.
4. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu służącego modernizacji istniejącego systemu multimedialnego zainstalowanego na wystawie zlokalizowanej w Rynku Podziemnym w Krakowie, Oddziale Zamawiającego - Rynek Podziemny, Rynek Główny 1 w Krakowie. Przedmiot zamówienia będzie montowany w miejsce już istniejącego sprzętu i przygotowane obudowy stąd przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia należy dokonać właściwych pomiarów.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia, jego wniesienia i montażu, zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych, uprzątnięcia pomieszczeń po tych czynnościach. Dostarczany przedmiot zamówienia będzie nowy, nie wykorzystywany wcześniej w innych zamówieniach. Wykonawca obowiązany jest pozyskać wymagane pozwolenia i uiścić opłaty związane z wjazdem i postojem koniecznym dla realizacji dostaw.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.09.2020 | 11:00


» Location

Rynek Główny 35
Kraków 31-011
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Rynek Główny 35
Kraków 31-011
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.