Dostawa sprzętu medycznego dla Zakładu Patomorfologii.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu medycznego dla Zakładu Patomorfologii. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do siwz. Wykonawca jest zobowiązany do
zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy
stanowiącym: załącznik nr 5 do siwz – wzór umowy dostawy jednorazowej – dotyczy pakietów (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 oraz pozycji 1 pakietu 5, 6,13) i załącznik nr 6 do siwz – wzór umowy dostawy wielokrotnej – dotyczy pakietów (5, 6, 13) - pozycja 2

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.09.2020 | 10:00


» Location

ul.Szaserów 128
Warszawa 04-141
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Wojskowy Instytut Medyczny
ul.Szaserów 128
Warszawa 04-141
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in