Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 800 000,00 zł przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycji.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 800 000,00 zł przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2020 | 12:00


» Location

Plac Tysiąclecia PP 1
Kuźnica 16-123
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Gmina Kuźnica
Plac Tysiąclecia PP 1
Kuźnica 16-123
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in