Dzierżawa aparatu do oznaczania drobnoustrojów oraz genów oporności na antybiotyki metodą PCR wraz z odczynnikami i materiałami zużywalnymi do badań

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Dzierżawa aparatu do oznaczania drobnoustrojów oraz genów oporności na antybiotyki metodą PCR wraz z odczynnikami i materiałami zużywalnymi do badań.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach numer 1 i 2 do siwz.
3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV – 33.69.65.00-0; 38.43.40.00-6.
4. Parametry graniczne analizatora oraz przewidywaną liczbę i rodzaj badań przedstawia załącznik numer 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 12:00


» Location

ul. 11 Listopada 78
Staszów 28-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. 11 Listopada 78
Staszów 28-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in