Remont nawierzchni chodników i wjazdów w ul. Armii Krajowej w Sopocie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na remoncie nawierzchni chodnika i wjazdów w ul. Armii Krajowej w Sopocie , na odcinku od ul. Andersa do ul. Wybickiego , dotyczy prawej strony kierunek ruchu Gdańsk, w załączeniu przekazujemy lokalizację zadania .
Zakres realizacji zadania obejmuje w szczególności:
 roboty rozbiórkowe,
 korytowanie na poszerzeniu chodników,
 wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
 wykonanie nawierzchni chodników i wjazdów,
 regulacja studni i włazów,
 nasadzenia drzew wraz z 3 letnią pielęgnacją lipy drobnolistnej w ilości 34 sztuk
 wykonanie i montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 2 tablic informacyjnych w trakcie realizacji budowy.
Zamawiający jako opcje przewiduje zastosowanie przy nasadzeniach drzew wykonanie osłon rurowych na kablach energetycznych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 11:00


» Location

al. Niepodległości 930
Sopot 81-861
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
al. Niepodległości 930
Sopot 81-861
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in