BUDOWA WAGI SAMOCHODOWEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WIŚLE

» Notice description

budowa zagłębionej wagi samochodowej w tym:
- rozbiórka istniejącego utwardzenia asfaltu i kruszywa kamiennego,
- rozbiórka krawężników drogowych, demontaż fragmentu ogrodzenia wewnętrznego działki,
- zmiana lokalizacji wpustu deszczowego ,
- zmiana lokalizacji lampy oświetleniowej ,
- zmiana trasy kabla zasilającego lampę oświetleniową,
- wykonanie robót ziemnych – wykopy, zasypki i wywóz nadmiaru ziemi,
- zabudowa zagłębionej wagi samochodowej ,
- wykonanie odwodnienia wagi samochodowej do istniejącej studni kanalizacji deszczowej,
- wykonanie zasilania elektrycznego i sterującego wagi samochodowej
- wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej,
- miejscowy remont nawierzchni utwardzonej z asfaltu w obrębie wagi
- wykonanie odcinka ogrodzenia wewnętrznego działki.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 11:00


» Location

Plac Bogumiła Hoffa 3
Wisła 43-460
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Gmina Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3
Wisła 43-460
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in