Wykonanie Aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla 8 budynków będących w zarządzie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

» Notice description

Nazwa zadania: Wykonanie Aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla 8 budynków będących w zarządzie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie Aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla 8 budynków będących w zarządzie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zlokalizowanych pod adresami: w Jasionce; 954, 954A, 954B, 954E i w Rzeszowie; Poznańska 2C, Poznańska 2D, Ćwiklińska 2E, Rynek 5. Są to budynki:
1) Budynek RARR S.A ul. Rynek 5, Rzeszów,
2) Preinkubator Akademicki ul. Poznańska 2c, Rzeszów,
3) Laboratorium Badawcze przy PRZ ul. Poznańska 2d, Rzeszów,
4) Laboratorium Biotechnologii Aeropolis ul. Ćwiklińskiej 2E, Rzeszowie,
5) Inkubator Technologiczny IT Jasionka 954,
6) Inkubator Technologiczny IT 1 Jasionka 954 A,
7) Inkubator Technologiczny IT 2 Jasionka 954 B,
8) Inkubator Technologiczny IT 4 Jasionka 954E.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa:
1) Załącznik nr 1 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik nr 2 do siwz – Wzór umowy.
Zamawiający nie dzieli zamówienie na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Szopena 51
Rzeszów 35-959
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Fire-fighting equipment
  • Security

» Buyer data

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51
Rzeszów 35-959
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in