Budowa biblioteki i klubu seniora w Strzyżewie – etap V

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa biblioteki i klubu seniora w Strzyżewie – etap V”, zwana w dalszej treści niniejszej SIWZ „przedmiotem zamówienia”.

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1obejmuje:
a) Instalację centralnego ogrzewania
b) Instalację wentylacji

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 10:00


» Location

Ul. Ostrowska 49
Sieroszewice 63-405
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach
Ul. Ostrowska 49
Sieroszewice 63-405
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in