Dostawa i instalacja zestawu serwerowego wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji serwerów na potrzeby miejskiej sieci szerokopasmowej.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja zestawu serwerowego wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji serwerów na potrzeby miejskiej sieci szerokopasmowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących załącznikach do nin. SIWZ, które stanowią jej integralną część:
Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ;
Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 09:00


» Location

pl. Ratuszowy 1
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in