Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania w ramach Projektu AGRICORE nr 816078 realizowanego w ramach Programu Ramowego UE HORYZONT 2020

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania w ramach projektu AGRICORE nr 816078 realizowany w ramach Programu Ramowego UE HORYZONT 2020. Całość zamówienia została podzielona na 3 zadania. Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego typ 1– 1 sztuka; Zadanie nr 2: Dostawa komputera przenośnego typ 2– 1 sztuka;
Zadanie nr 3: Dostawa monitorów – 2 sztuki. Miejsce dostawy: Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania, ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz. Szczegółowe parametry i warunki wykonania zamówienia opisano w załączniku nr 3 do SIWZ


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 10:00


» Location

al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz 85-796
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz 85-796
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in