Przegląd instalacji podciśnieniowego oczyszczania tras nawęglania wraz z agregatami w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych.

» Notice description

TAURON Wytwarzanie S.A. przeprowadza badanie rynku w zakresie potencjalnych Wykonawców, którzy mogą zrealizować usługę pn.: „Przegląd instalacji podciśnieniowego oczyszczania tras nawęglania wraz z agregatami w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych.

Celem zapytania jest ocena zainteresowania i chęci realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w niniejszym zapytaniu.
Na tym etapie zapytania Wykonawca nie składa oferty cenowej.

Zainteresowanych realizacją usługi prosimy o przesłanie zgłoszenia za pomocą zakładki: "PYTANIA / INFORMACJE".

Udział w elektronicznym zapytaniu ofertowym jest związany ze złożeniem OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU W POUFNOŚCI w zakresie informacji pozyskanych w toku postępowania. Niniejsze Oświadczenie jest w załączeniu do RFI.

Termin realizacji: od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r
Miejsce realizacji zamówienia: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna ‒ Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych.

Zakres prac w załączniku do RFI.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.09.2020 | 11:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Maintenance of machines, equipment and spare parts

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in