Serwis spycharek gąsienicowych i ładowarek kołowych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

» Notice description

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na realizację usługi, w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

"Serwis spycharek gąsienicowych i ładowarek kołowych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie"

na zasadach opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, która stanowi Załącznik do niniejszego zapytania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2020 | 10:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Maintenance of machines, equipment and spare parts

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in