Dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu C o DMC powyżej 3,5t z wyposażeniem dla WSPR SPZOZ w Łomży

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2020), nieużywanego, niebędącego pojazdem demonstracyjnym ambulansu sanitarnego typu C o DMC powyżej 3,5t z wyposażeniem dla WSPR SPZOZ w Łomży. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące pojazdów bazowych, jak i przedziałów medycznych (zabudowy medycznej) określa załącznik nr 2 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy). Sposób realizacji przedmiotu zamówienia szczegółowo został opisany w załączonym wzorze umowy – załączniku nr 6 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 12:00


» Location

Szosa Zambrowska 1/19
Łomża 18-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży
Szosa Zambrowska 1/19
Łomża 18-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in