Wykonanie termomodernizacji budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczy.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. Wykonanie termomodernizacji budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczy nr 56A na działce nr 500.
2. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach zadania „Termomodernizacja budynku OSP w Lubczy”, Priorytet B.III.1.3. Przedsięwzięcia dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w ramach dedykowanych programów. Typ zadania: 1. Inne przedsięwzięcia dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w ramach dedykowanych programów.
3. Zakres niniejszej inwestycji obejmuje wykonanie następujących robót Zakres niniejszej inwestycji obejmuje Wykonanie termomodernizacji budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczy nr 56A na działce nr 500. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych:
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku na pow. 150m2 styropianem 15 cm (współczynnik przewodzenia ciepła max 0,032W/mK). Położenie tynku cienkowarstwowego silikatowo- silikonowego w kolorze popielatym z czerwonymi wstawkami na powierzchni 150m2.;
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku na pow. 70m2 styropianem 6cm. (współczynnik przewodzenia ciepła max 0,032W/mK). Położenie tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego w kolorze popielatym z czerwonymi wstawkami na pow. 70 m2;
- wyrównanie istniejącej ocieplonej powierzchni ścian masą tynkarską i położenie tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego na pow. 90m2 w kolorze popielatym z czerwonymi wstawkami;
- wymiana oraz montaż wraz z obróbką ościeży okien PCV wg. poniższej specyfikacji:
1. Okno białe 6 komorowe RU o wym. 1470 x 1640- 2 szt.
2. Okno białe 6 komorowe RU o wym. 480 x 1230m- 2 szt.
3. Okno białe 6 komorowe U o wym. 1200 x 820 – 2 szt.
4. Drzwi białe balkonowe o wym. 980 x 2080 – 1 szt.
Montaż 6 parapetów zaokiennych z blachy powlekanej w ilości 6 szt. do okien jw.
- zakup i rozłożenie wełny mineralnej o gr. 25 cm na powierzchni 100m2 (współczynnik przewodzenia ciepła max 0,040 W/mK wraz z izolacją z folii na stropie nad pomieszczeniami świetlicy
- docieplenie i obróbka blacharska balkonu o pow. 6,30 m2
- zakup i montaż 4 szt. lamp energooszczędnych oświetlenia.
4. Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 6 – Przedmiar robót


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót (zał. nr 6 do SIWZ), dostępne również w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 8 Urzędu Gminy w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28 330 Wodzisław w dni robocze w godz.730 – 1530 (poniedziałek, środa , czwartek, piątek) i 8.00-16.00 (wtorek)
3.
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
- roboty przygotowawcze,
- budowa i rozbiórka rusztowań,
- wywiezienie i utylizacja ziemi oraz odpadów powstających na terenie budowy,
- roboty porządkowe,
- sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 09:45


» Location

ul. Krakowska 6
Wodzisław 28-330
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6
Wodzisław 28-330
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in