Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Pogórska Wola, dz. nr 75

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa kliniec sortowany dolomitowy (niewapienny) na
modernizację drogi transportu rolnego w miejscowości Pogórska Wola, dz. nr 75, frakcja 4 - 31,5 mm, w
ilości 650 ton. 2. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć kruszywo w ilości 650 ton w miejsca
wskazane przez Zamawiającego samochodami o ładowności od 12 ton do 24 ton. 3. Dostawa realizowana
będzie przy użyciu samochodów o odpowiedniej ładowności w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w
godzinach od 7:00 do 15:00.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 11:00


» Location

Skrzyszów 642
Skrzyszów 33-156
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Stone

» Buyer data

Urząd Gminy Skrzyszów
Skrzyszów 642
Skrzyszów 33-156
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Raw materials and intermediary products category published on OnePlace in last 10 days.