Dostawa mebli dla filii bibliotecznej przy ul. Zachodniej 7/3a w Krakowie

» Notice description

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z zainstalowaniem w budynku filii bibliotecznej przy ul. Zachodniej w Krakowie. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie m.in. następujących mebli wraz z instalacją: regał na książki z oświetleniem ledowym, drabinka do regału na książki z oświetleniem ledowym, regał na książki z katalogiem (monitor), regał na audiobooki z oświetleniem ledowym, mobilny niski regał na komiksy z 2 półkami, mobilne niskie regały na czasopisma z 3 półkami, biurko w strefie biblioteki, szafa zamknięta w strefie biblioteki, szafka pod umywalkę, kuchnia na zamówienie, szafa zamknięta ubraniowa w kuchni, płyta laminowana uzupełniająca głębokość szafy ubraniowej, szafki wiszące przy suficie, szafka RTV w strefie gracza, element tapicerowany o średnicy 90 cm w kolorze fotela, biurko w strefie wypoczynkowej z blatem ze szkła hartowanego, zabudowa meblowa pod siedziskami i siedzisko w strefie wypoczynkowej.

Realizacja mebli z montażem odbywać się będzie pod nadzorem firmy, która zaprojektowała wnętrza tj. Firma Idzińska Design - Wiola Idzińska.

b) Szczegółowy zakres dostawy zawiera zestawienie mebli (OPZ) załącznik nr 6 – wraz z rysunkami technicznymi oraz projekt pokazujący m.in. rozmieszczenie mebli (zał. 6a).

c) Na przedmiotowe meble wykonawca zobowiązany jest udzielić – minimum 24 miesięcznej gwarancji. Maksymalny realny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Oferty zawierające krótszy okres gwarancji niż 24 m-ce zostaną odrzucone.
Gwarancja będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawę oraz ewentualną konserwację i przeglądy wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym i rękojmi realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów.

d) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat oraz systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi).

e) Oceniając oferty Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa ustawy Pzp. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

f) W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 11:30


» Location

pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
Kraków 31-154
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Furniture

» Buyer data

Biblioteka Kraków
pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
Kraków 31-154
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in