Przebudowa dróg gminnych w Gminie Sochaczew w miejscowościach : Żuków, Czerwonka Parcel.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg gminnych na terenie Gminy Sochaczew, z podziałem na zadania :
Zadanie Nr 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków na długości 600 mb,
Zadanie Nr 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel na długości 300 mb

Dokładny opis w/w zadań przedstawiony jest w przedmiarach robót

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 10:00


» Location

Warszawska 115
Sochaczew 96-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Wójt Gminy Sochaczew
Warszawska 115
Sochaczew 96-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in