Dostawa kadłubów łodzi motorowych, kadłuba łodzi roboczej aluminiowej oraz silników zaburtowych

» Notice description

1. Zamawiający podzielił zamówienie na trzy, następujące części:

1) część pierwsza obejmuje dostawę kadłubów łodzi motorowych;
2) część druga obejmuje dostawę kadłuba łodzi roboczej aluminiowej;
3) część trzecia obejmuje dostawę silników zaburtowych.

2. Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został określony w załącznikach nr 1-1b do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:15


» Location

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in