Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Sośnie ul. Wielkopolska dz. nr 249/2

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Sośnie ul. Wielkopolska dz. nr 249/2. Zakres prac opisany został szczegółowo w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji i obejmuje m.in.:
- wyprowadzenie z istniejących słupów linii oświetlenia obwodów oświetleniowych odpowiednimi kablami
- montaż słupów stalowych
- montaż lamp oświetlenia drogowego (4 szt.)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 09:00


» Location

Wielkopolska 47
Sośnie 63-435
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Sośnie
Wielkopolska 47
Sośnie 63-435
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in