Dostawa laptopów wraz z akcesoriami (stacja dokująca, mysz, klawiatura oraz torba) dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego

» Notice description

Przedmiotem Zamówienia jest „Dostawa laptopów wraz z akcesoriami (stacja dokująca, mysz, klawiatura oraz torba) dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego”. Przedmiot Zamówienia został szczegółowo określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ oraz we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 12:00


» Location

ul. Marcina Flisa 2
Warszawa 02-247
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
Warszawa 02-247
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in