Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ – tabele ofertowe z wykazem zamawianych wyrobów w podziale na 22 części zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 09:45


» Location

ul. 22 Stycznia 41
Wyrzysk 89-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
ul. 22 Stycznia 41
Wyrzysk 89-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in