Termomodernizacja dachu budynku wraz ze zmianą stolarki okiennej oraz remont instalacji piorunochronnej na budynku ZWiK w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.2. Efektywność energetyczna.

» Notice description

1.1. Zakres prac obejmuje:
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi część jednego z zadań pn. „Termomodernizacja budynku Gminy Grodzisk Mazowiecki, użytkowanego przez ZWiK w Grodzisku Mazowieckim”, które wchodzi w skład Projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki”.
Przedmiotem planowanych robót budowlanych są:
1) Termomodernizacja dachu budynku;
2) Wymiana okien w budynku dwupiętrowym administracyjno – biurowym;
3) Remont instalacji piorunochronnej i przyłączenie jej do istniejącego uziemienia budynku.

1. Termomodernizacja dachu budynku
Docieplenie dachu wełną mineralną o gr. 20cm, lambda=0,040W/mK i nałożenie wierzchnich warstwy z papy. Wykonanie wywietrzników kominków wentylujących warstwy ocieplenia położone na warstwie papy wentylacyjnej na płytach z wełny mineralnej. Zamknięcie dotychczasowych otworów wentylacyjnych w ściankach attykowych tak aby pustka powietrzna pod płytami korytkowymi nie była przewietrzana na przestrzał.
Po położeniu dodatkowej warstwy izolacji termicznej na dachu należy domurować podstawy pod nasady wylotów wentylacji mechanicznej tak aby od wierzchniej warstwy pokrycia dachowego zachować minimum 15 -cm dystansu do nasady komina wentylacji mechanicznej. Należy przebudować kominy wentylacji grawitacyjnej, podwyższając o wartość grubości izolacji wyloty kanałów wentylacji grawitacyjnej tak aby wyloty były na wysokości nie mniejszej niż 30cm od wierzchniej warstwy pokrycia dachowego.
Pomost techniczny na którym prowadzone jest okablowanie do masztu należy podnieść w taki sposób aby nie kolidowały z nową warstwą termoizolacyjna dachu. Projektuje się wykonanie następujących robót remontowych:
- wykonanie domurowania attyk bocznych budynku, zaizolowania tych attyk warstwami papy bitumicznej oraz izolacją termiczną,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich attyk z blachy stalowej ocynkowanej.

Wszystkie elementy na dachu powinny być odporne na rozprzestrzenianie ognia.
2. Wymiana okien w budynku dwupiętrowym administracyjno – biurowym;
Zaprojektowano wymianę okien na okna o współczynniku Uw=ok.0,9 W/m2K, przy Uf=0,7 W/m2K i Ug=0,5 W/m2K w pakiecie 3 szybowym.
Oszacowane współczynniki U dla okien:
O1, 90/150, Uw= 0,88 W/m2K
O2, 84/150, Uw= 0,90 W/m2K
O3, 85/145 , Uw= 0,85 W/m2K
O4, 84/84, Uw= 0,94 W/m2K
O5, 83/163, Uw= 0,89 W/m2K
Prace należy wykonywać zgodnie z Wariantem 2 rekomendowanym w Projekcie budowlanym.
W celu polepszenia warunków termicznych okna proponuje się wykorzystanie specjalnych taśm izolacyjnych w celu uszczelnienia okna. Wykorzystać należy taśmy paroszczelną, paro przepuszczalną i rozprężną.
3. Remont instalacji piorunochronnej i przyłączenie jej do istniejącego uziemienia budynku.
Z powodu konieczności termomodernizacji dachu budynku biurowo-administracyjnego zaprojektowano demontaż istniejącego systemu odgromowego na dachu i montaż nowej instalacji piorunochronnej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in