Dostawa cebul krokusów dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi

» Notice description

[wszelka numeracja zgodna z SIWZ] 1. Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis):
Główny kod CPV:
03451200-8 cebulki kwiatowe

2. Przedmiotem zamówienia są: Dostawy i transport cebul krokusów. Transport realizowany jest przez Wykonawcę we własnym zakresie, bez udziału Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi.
2.1. Warunki, jakie muszą spełniać cebule: ilość – 50 000 szt. cebul, odmiana ‘Flower Record’, w rozmiarze 7/8, cebule powinny być bez śladów uszkodzeń mechanicznych, zdrowe, bez objawów chorób (nalot, gnijące plamy, odbarwienia) i szkodników (otwory, korytarze). Pojedyncze opakowanie powinno zawierać co najmniej 500 szt. cebul.
.

3. Miejsce dostawy: ul. Krzemieniecka 36/38, Łódź – Ogród Botaniczny

4. Termin wykonania:

Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni od dnia zawarcia umowy. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert i może być zmieniony przez Wykonawców.

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, zawarte są we wzorze umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 09:00


» Location

ks. I. J. Skorupki 21
Łódź 90-532
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Plants

» Buyer data

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
ks. I. J. Skorupki 21
Łódź 90-532
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in