„Przebudowa chodnika po stronie północnej w ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Karmelickiej ”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika po stronie północnej w ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Karmelickiej w Poznaniu. W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie następujących robót:
3.1.1. wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50cm koloru jasnoszarego,
3.1.2. wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni chodnika z kostki kamiennej łupanej koloru ciemno szary,
3.1.3. wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni opasek z kostki kamiennej łupanej koloru ciemno szary,
3.1.4. wykonanie nasadzeń drzew zgodnie z projektem zieleni,
3.1.5. wykonanie kanału technologicznego zgodnie z projektem branżowym,
3.1.6. rozbiórka istniejącego chodnika z miejscami postojowymi.
Przedmiotowa inwestycja zdecydowanie poprawi funkcjonalność układu komunikacyjnego w tym rejonie. Ponadto wpłynie na wzrost bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie negatywnego oddziaływania drogi na środowisko naturalne.

3.2. Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy – Załączniku nr 1 do SIWZ oraz dokumentacji projektowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 11:30


» Location

Plac Wiosny Ludów 2
Poznań 61-831
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Plac Wiosny Ludów 2
Poznań 61-831
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in