Wymiana ogrodzenia, naprawa cokołów oraz nawierzchni chodnikowo-drogowych na terenie nieruchomości przy ul. S. Batorego 5 w Warszawie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wymiana ogrodzenia, naprawa cokołów oraz nawierzchni chodnikowo-drogowych na terenie nieruchomości przy ul. S. Batorego 5 w Warszawie.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie ze sztuką budowlaną i należytą starannością, w oparciu o Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ oraz Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą Załącznik nr 2 do Projektu umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Stefana Batorego 5
Warszawa 02-591
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
Warszawa 02-591
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Other category published on OnePlace in last 10 days.