Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich na terenie Gminy Gdynia – przeglądy roczne i pięcioletnie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich na terenie Gminy Gdynia – przeglądy roczne i pięcioletnie.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają załączniki do siwz:

Część 1 - Wykonanie przeglądów rocznych (podstawowych) obiektów inżynierskich.
a) Załącznik nr A1 - Spis obiektów inżynierskich,
b) Załącznik B – Wzory kart przeglądów,
c) Załącznik nr 9 – Wzór umowy.

Część 2 – Wykonanie przeglądów pięcioletnich (rozszerzonych) obiektów inżynierskich.
a) Załącznik nr A2 - Spis obiektów inżynierskich,
b) Załącznik B – Wzory kart przeglądów,
c) Załącznik nr 9 – Wzór umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 11:00


» Location

ul. 10 Lutego 24
Gdynia 81-364
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
ul. 10 Lutego 24
Gdynia 81-364
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in