„Świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Radków do 31.12.2021 r. z podziałem na dwie części. Część 2 pn.: Przewóz osób podczas imprez sportowych, okolicznościowych tj. festyny, koncerty, wyjazdy na zawody sportowe itp.”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Radków do 31.12.2021 r. z podziałem na dwie części stanowiący Część 2 zadania pn.: „Przewóz osób podczas imprez sportowych, okolicznościowych tj. festyny, koncerty, wyjazdy na zawody sportowe itp.” Część 1 pn.: „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Radków.” została rozstrzygnięta: ogłoszenie nr 510152733 - N-2020 z dnia 14.08.2020 r. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Radków, obejmujące obsługę przewozów krajowych oraz zagranicznych. Usługi będą polegały na przewozie osób podczas imprez sportowych, okolicznościowych tj. festyny, koncerty, wyjazdy na zawody sportowe itp. (szacowana ilość kilometrów wynosi ok. 14.000 km przez okres trwania umowy).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Rynek 1
Radków 57-420
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Radków
ul. Rynek 1
Radków 57-420
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in