Zakup sprzętu K-O

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup sprzętu K-O” wg opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia podzielono na V części. W ramach części I, II, III, IV, V Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań, jednakże w ramach jednego zadania Wykonawca musi zaoferować wszystkie pozycje asortymentowe. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 1 – (Opis przedmiotu zamówienia) do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej w skrócie SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

Żwirki i Wigury 1c
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Audio equipment

» Buyer data

1. Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1c
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in