Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wentylacji mechanicznej oraz wykonaniu otworu technologicznego w budynku Zespołu Szkół Handlowych przy ul. Gajowej 94 w Bydgoszczy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wentylacji mechanicznej oraz wykonaniu otworu technologicznego w ścianie nośnej wewnętrznej w budynku Zespołu Szkół Handlowych przy ul. Gajowej 94 w Bydgoszczy (dz. nr ew. 1/2 w obrębie 0197).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Jezuicka 1
Bydgoszcz 85-102
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
Bydgoszcz 85-102
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in