Dezynfekcja przez zamgławianie pomieszczeń

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
Dezynfekcja przez zamgławianie pomieszczeń
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 2b i 4 do SIWZ.
Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 11:00


» Location

Ziołowa 45-47
Katowice 40-635
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Cleaning services

» Buyer data

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Ziołowa 45-47
Katowice 40-635
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in