Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych i wewnętrznych w Słopnicach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słopnice polegających na wykonaniu m.in.: podbudowy tłuczniowej, nawierzchni asfaltowej, utwardzeniu poboczy i zjazdów, umocnieniu rowów, remoncie przepustów. Roboty zostaną wykonane na około 22 odcinkach dróg o łącznej długości około 10,8 km. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 12:00


» Location

Słopnice 911
Słopnice 34-615
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wójt Gminy Słopnice
Słopnice 911
Słopnice 34-615
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in