Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany w m. Gawłuszowice.

» Notice description

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany w m. Gawłuszowice.

Zamówienie obejmuje:
Zakres robót określony został w Kosztorysie ofertowym (Rozdział III SIWZ), Przedmiarze robót (Rozdział IV SIWZ), Dokumentacji technicznej (Rozdział V SIWZ) oraz Wzoru Umowy (Rozdział VI SIWZ).
Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty gwarancji i rękojmi za wady na okres minimum 3 lat.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in