Dostawa sprzętu i środków ochrony osobistej związanej z przeciwdziałaniem COVID-19 dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Stargard

» Notice description

Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i środków ochrony osobistej związanej z przeciwdziałaniem COVID-19 dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Stargard
2) Wykaz zamawianego sprzętu i środków ochrony osobistej określa formularz ofertowy – załącznik nr 1 SIWZ;
3) Wymagania dotyczące poszczególnych elementów dostawy określa załącznik nr 5 SIWZ.
4) Dostawa będzie zrealizowana loco siedziby poszczególnych odbiorców (po uprzedniej zapowiedzi telefonicznej). Wykaz poszczególnych odbiorców i określa załącznik nr 6 SIWZ.
3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy – określa wzór umowy (§ 1 ) - załącznik nr 4 SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Stefana Czarnieckiego 17
Stargard 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Gmina Miasto Stargard
ul. Stefana Czarnieckiego 17
Stargard 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in