Wymiana ogrodzenia, naprawa cokołów oraz nawierzchni chodnikowo-drogowych na terenie nieruchomości przy ul. S. Batorego 5 w Warszawie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wymiana ogrodzenia, naprawa cokołów oraz nawierzchni chodnikowodrogowych na terenie nieruchomości przy ul. S. Batorego 5 w Warszawie. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie ze sztuką budowlaną i należytą starannością, w oparciu o Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ oraz Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą Załącznik nr 2 do Projektu umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 10:00


» Location

02-591 Warszawa


» Category assortment

No category

» Buyer data

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in