Wykonanie robót budowlanych dla zadania ”Ścieżka Aktywizacyjna – miejsce aktywnego spędzania czasu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Ks. Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej

» Notice description

Zakres robót obejmuje:
- roboty rozbiórkowe i demontażowe, przygotowawcze,
- wykonanie nowych nawierzchni alejek ścieżki,
- montaż urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej,
- montaż urządzeń małej architektury,
- wykonanie monitoringu wraz z trzema kamerami,
- wykonanie trawnika,
- pozostałe prace wykończeniowe, pomocnicze i towarzyszące.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 11:00


» Location

Plac Jana Pawła II 6
Ruda Śląska 41-709
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Ruda Śląska
Plac Jana Pawła II 6
Ruda Śląska 41-709
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in