Remont w garnizonie kujawsko-pomorskim

» Notice description

1.Przedmiotem postępowania jest wykonanie remontu w garnizonie kujawsko-pomorskim:
Zadanie nr 1: remont w budynku KWP w Bydgoszczy przy ul. Kijowskiej 5;
Zadanie nr 2: remont PDOZ w Brodnicy ul. Zamkowa 13.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w:
1) dokumentacji (szczegółowy opis robót),
2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
3) przedmiarach robót,
4) istotnych postanowieniach umowy.
Przedmiotem postępowania są roboty budowlane, a w szczególności: tynki zwykłe; malowanie ścian wewnętrznych; posadzki z płytek gresowych; okładziny ścienne z płytek ceramicznych; instalacja klimatyzacji

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 09:30


» Location

ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Bydgoszcz 85-090
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Bydgoszcz 85-090
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in