Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2020 roku

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Przecław poprzez ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinkach dróg gminnych w lokalizacjach:
1. Zadanie nr 1A - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tuszyma – dz. nr ew. gr. 217
(wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm dł. 156 mb, szer. nawierzchni asf. 2,5 m + pobocza 2x0,4m):
 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi), Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,156 km,
 1.2 Ścinanie nawierzchni kamiennej mechanicznie, grubości do 10•cm, z odwozem materiału do 10 km - 100,00 m2,
 1.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 540,8 m2,
 1.4 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu średnio 10 cm - 540,8 m2,
 1.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t- 416 m2,
 1.6 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – pobocza 124,8 m2,


2. Zadanie nr 1B - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tuszyma – dz. nr ew. gr. 255/1, 448/1, 251
(wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm dł. 358 + 77 mb, szer. nawierzchni asf. 2,0 - 2,5 m + pobocza 2x0,4m):
 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,435 km,
 1.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 -cm, kategoria gruntu II-VI, koparka z odwozem gruntu na odl. do 10 km - 84,00 m2,
 1.3 W. podbudowy zasadniczej z kruszywa łmanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 30cm - 84,00 m2,
 1.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny – 1428 m2,
 1.5 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu średnio 10 cm -1428 m2,
 1.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - 1080 m2,
 1.7 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – pobocza 348 m2,

3. Zadanie nr 2 - Przebudowa nawierzchni drogi - ułożenie dywanika asfaltowego na dz. nr ew. gr. 1635 w miejscowości Tuszyma.
(wykonanie nawierzchni asfaltowej na dł. 222 mb, gr. 5 cm, szer. nawierzchni asf. 2- 2,5 m + pobocza 2x0,3m):
 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,222 km,
 1.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 -cm, kategoria gruntu II-VI, koparka z odwozem gruntu na odl. do 10 km - 24,00 m2,
 1.3 W. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 30cm -24,00 m2,
 1.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 723,20 m2,
 1.5 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5cm 723,20 m2,
 1.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - 590,00 m2,
 1.7 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – pobocza 133,20 m2,

4. Zadanie nr 3 - Przebudowa nawierzchni dróg gminnych dz. nr ew. gr. 204, 1637, 1640, 1658 w sołectwie Tuszyma,
(wykonanie nawierzchni asfaltowej na pow. 520 m2, gr. 5 cm, szer. nawierzchni asf. 2,5-3,0 m + pobocza 2x0,4m):
 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,18 km,
 1.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 40 -cm, kategoria gruntu II-VI, koparka z odwozem gruntu na odl. do 10 km - odcinek D-E 487,00 m2,
 1.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - odcinek D-E - 487,00 m2,
 1.4 Warstwy odcinające, zagęszczenie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek - odcinek D-E - 487,00 m2,
 1.5 Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny ( 80-140 g/m2), ( 14/14 do 35/35 kn/m) - odcinek D-E - 487,00 m2,
 1.6 Podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 31,5 -63 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15•cm - odcinek D-E - 487,00 m2,
 1.7 Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 9•cm - odcinek D-E 487,00 m2,
 1.8 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - odcinek A-D 197,00 m2,
 1.9 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu średnio 10 cm - odcinek A-D - 197,00 m2,
 1.10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - odcinek A-E 520,00 m2,
 1.11 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – pobocza - odcinek A-E - 160,00 m2,

5. Zadanie nr 4 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Tuszyma - dz. nr ew. gr. 1911,
(wykonanie nawierzchni asfaltowej na dł. 182 mb, szer. nawierzchni asf. 3,0 m + pobocza 2x0,5m):
 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf )- 0,182 km,
 1.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 -cm, kategoria gruntu II-VI, koparka z odwozem gruntu na odl. do 10 km - odcinek B-C - 332,00 m2,
 1.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - odcinek B-C 332,00 m2,
 1.4 Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny (80-140 g/m2), (14/14 do 35/35 kn/m) - odcinek B-C - 332,00 m2,
 1.5 Podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 31,5 -63 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20•cm - odcinek B-C - 332,00 m2,
 1.6 Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 10•cm - odcinek B-C - 332,00 m2,
 1.7 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - odcinek A – C 728,00 m2,
 1.8 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu średnio 10 cm - odcinek A – B - 728,00 m2,
 1.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - odcinek A-C - 550,00 m2,
 1.10 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 15 cm - pobocza - odcinek A-C - 182,00 m2 ,

6. Zadanie nr 4A - Przebudowa nawierzchni drogi na dz. nr ew. gr. 2926 w miejscowości Tuszyma.
(Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm, dł. 62 mb, szer. nawierzchni asf. 2,0 -2,2 m + pobocza 2x0,3m):
 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,062 km,
 1.2 Ścinanie nawierzchni kamiennej mechanicznie, grubości do 10•cm, z odwozem materiału do 10 km - 162,90 m2,
 1.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 162,90 m2,
 1.4 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5cm 162,90m2,
 1.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t 125,70 m2,
 1.6 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – pobocza 37,20 m2,

7. Zadanie nr 5 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wylów - dz. nr ew. gr. 433.
(Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm, dł. 942 mb, szer. nawierzchni asf. 3,0 m + pobocza 2x0,5m):
 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,942 km,
 1.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny – 3771 m2,
 1.3 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5cm – 3771 m2,
 1.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - 2829 m2,
 1.5 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – pobocza 942 m2,

8. Zadanie nr 6 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączki Brzeskie na dz. nr ew. gr. 694, 746/2
(Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm, dł. 48 + 78 + 102 mb, szer. nawierzchni asf. 2,5 - 2,6m + pobocza 2x0,5m):
 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,126 km,
 1.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 40 -cm, kategoria gruntu II-VI, koparka z odwozem gruntu na odl. do 10 km- 25,00 m2,
 1.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 25,00 m2,
 1.4 Warstwy odcinające, zagęszczenie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek - 25,00 m2,
 1.5 Podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 31,5 -63 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15•cm - 25,00 m2,
 1.6 Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 9•cm - 25,00 m2,
 1.7 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 419,6 m2,
 1.8 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5cm - 419,6 m2,
 1.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t – 344 m2,
 1.10 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – pobocza – 126 m2,
 1.11 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 5 cm - 60,00 m2,
 1.12 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie , nawierzchnia z bitumu - 265,20 m2,
 1.13 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltową kationową emulsją szybkorozpadową - 265,20 m2,
 1.15 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - 265,20 m2,
 1.16 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – pobocza 90,00 m2,

9. Zadanie nr 7 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzemień dz. nr ew. gr. 211/2, 212/3, 207.
(Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm, dł. 142+116 mb, szer. nawierzchni asf. 2,5 -3,0 m + pobocza 2x0,4m):
 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,27 km,
 1.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 925,2 m2,
 1.3 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5cm - 925,2 m2,
 1.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - 756 m2,
 1.5 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – pobocza 216 m2,

10. Zadanie nr 8 - Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. gr. 635 w miejscowości Podole.
(Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm, dł. 310 mb, szer. nawierzchni asf. 2,8 m + pobocza 2x0,4m):
 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,31 km,
 1.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny – 1189 m2,
 1.3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej. ( w tym wymiana 4 uszkodzonych szt. pokryw studzienek w drodze) - 8 szt,
 1.4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 -cm, kategoria gruntu II-VI, koparka z odwozem gruntu na odl. do 10 km -
200,00 m2,
 1.5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 200,00 m2,
 1.6 Podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 31,5 -63 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15•cm - 200,00 m2,
 1.7 Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 9•cm -200,00 m2,
 1.8 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5cm – 1189 m2,
 1.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t – 879 m2,
 1.10 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – pobocza 248 m2,

11. Zadanie nr 9 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrynin dz. nr ew. 278
(Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm, dł. 84 mb, szer. nawierzchni asf. 3,0 m + pobocza 2x0,3m ) + wykonanie nawierzchni kamiennej na dł.190 mb, szer. 3,0 m:
 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,105 km,
 1.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny – 317 m2,
 1.3 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 10cm – 317 m2,
 1.4 Dodatkowa nawierzchnia z kamienia na odcinku B-C z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 15 cm - 450 m,
 1.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - 254 m2,
 1.6 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – pobocza 50,4 m2,

12. Zadanie nr 10 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór na dz. nr ew. gr. 1398,
(Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm na dł. 574, szer. 3,0 m, pobocze 0,5 m ) + nawierzchnia zjazdu:
 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,574 km,
 1.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny- 2305 m2,
 1.3 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm - 2305m2,
 1.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - 1731 m2,
 1.5 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – pobocza 574 m2,
 1.6 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 40 -cm, kategoria gruntu II-VI, koparka z odwozem gruntu na odl. do 10 km – zjazd 78,50 m2
 1.7 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny – zjazd 78,50 m2,
 1.8 Podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 31,5 -63 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30cm - zjazd 78,50 m2,
 1.9 Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 9•cm - zjazd - 78,50 m2,
 1.10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5 t-zjazd 66 m2,
 1.11 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm - pobocza zjazdu 12,5 m2,


13. Zadanie nr 11 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błonie na dz. nr ew. gr. 848, 843.
(Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm na dł. 118 + 10 m, szer. 3,0 m, pobocze 0,4 m):
 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,128 km,
 1.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 532,4 m2,
 1.3 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5cm - 532,4 m2,
 1.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t – 430 m2,
 1.5 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – pobocza 102,4 m2,


14. Zadanie nr 12 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełków na dz. nr ew. gr. 249, 173.
(Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 3 + 4 cm na dł. 656 mb, szer. 3,0 m, pobocze 0,5 m):
 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,99 km,
 1.2 Ścinanie poboczy mechanicznie - grubość do 10 cm mechanicznie z odwozem urobku na odl. do 10 km - 656,00 m2,
 1.3 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 5 cm - 60,00 m2,
 1.4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie , nawierzchnia z bitumu 2112,00 m2,
 1.5 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltową kationową emulsją szybkorozpadową 2112,00 m2,
 1.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3•cm, masa grysowa, samochód do 5t - 2112,00 m2,
 1.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4•cm, masa grysowa, samochód do 5t - 2112,00 m2,
 1.8 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – pobocza 656,00 m2,15. Zadanie nr 13 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przecław ul. Przemysłowa na dz. nr ew. gr. 109/1, 110/1.
(Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 3 + 4 cm na pow. 276 m2):
 1.1 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie , nawierzchnia z bitumu 276,00 m2,
 1.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 276,00 m2,
 1.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - 276,00 m2,
 1.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - 276,00 m2,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
• Dokumentacja projektowa: Przebudowa dróg gminnych - Załącznik nr 8A,
• Przedmiar robót: Przebudowa dróg gminnych - Załącznik nr 8B,
• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: Przebudowa dróg gminnych - Załącznik nr 8C,

Przekazane przez zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie opis przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych, mają na celu ułatwić Wykonawcy sporządzenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót wynikający z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
W/w zakres robót Wykonawca może ująć, jako odrębne pozycje kosztorysu ofertowego z kalkulacjami własnymi bądź uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. W przypadku ich nie uwzględnienia w odrębnych pozycjach kosztorysu ofertowego Zamawiający uzna, że zostały uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego.

3. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych projektów technicznych, specyfikacji technicznych, przedmiarów, a zauważone rozbieżności, roboty, które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie, są błędnie sprzedmiarowane lub są zbędne, zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie Zamawiającemu.
4. Wszelkie zgłoszone uwagi, zastrzeżenia i nieścisłości zauważone w załączonej dokumentacji przetargowej jak również propozycje zastosowania równoważnych rozwiązań technicznych, materiałów, urządzeń i wyrobów zamawiający skonsultuje z właściwymi projektantami.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt placu budowy w tym zapewnienia energii elektrycznej i wody.


6. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osoby wykonujące czynności opisane poniżej w ppkt 3 przy realizacji zamówienia.

1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp:
a) Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu kompletną listę pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać oraz informacją o sposobie zatrudnienia tych osób.
b) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.
c) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w liście pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
2) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub żądanie przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę.
c) Za niedopełnienie wymogu obowiązku zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności przy realizacji zamówienia. Rodzaje czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały wymienione poniżej w ppkt 3.
d) Wykonawca, w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
e) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w poniżej w ppkt 3 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.
3) Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
Prace przy: robotach przygotowawczych, wykonaniu warstw nawierzchni drogi, wykonywaniu poboczy.
7. Zobowiązuje się wykonawcę na wezwanie Inwestora wykonać dokumentację geodezyjną lub wykonanie odwiertu, potwierdzającego wykonania warstw o zadanej grubości. Zabezpieczenie miejsc po odwiertach pozostaje w zakresie wykonawcy. Dokładność wykonania warstwy kruszywa ±1 cm, warstw asfaltowych 0 – (+1) cm.

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych prac (bez warstw podlegających zakryciu).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 10:30


» Location

ul. Jana Kilińskiego 7
Przecław 39-320
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Przecław
ul. Jana Kilińskiego 7
Przecław 39-320
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in