ROZBUDOWA BAZY REHABILITACYJNEJ, KTÓRA UMOŻLIWI POBYT DZIECI Z OPIEKUNAMI

» Notice description

Projektowany budynek będzie nadbudową nad istniejącym budynkiem pawilonu na słupach okalających istniejący budynek, dźwigarach żelbetowych i stropie z płyt kanałowych sprężonych. Na dachu istniejącego budynku zainstalowana jest instalacja kolektorów słonecznych, która w ramach inwestycji ma być przeniesiona na nowobudowany dach. Obiekt służy jako Oddział Opieki całodobowej nad Pacjentem z Opiekunem. Obiekt będzie przeznaczony jedynie dla dzieci wraz z opiekunami tam przebywającymi. W projektowanej nadbudowie na I piętrze przewiduje się 23 pokoje chorych 2-łóżkowe wraz z łazienkami, 1 pokój lekarski oraz pomieszczenia pomocnicze. Na II piętrze zaprojektowane są sale do zabiegów medycznych. Ruch chorych będzie się odbywał przez projektowaną windę szpitalną oraz trzema ewakuacyjnymi i oddymianymi klatkami schodowymi. W projektowanym budynku przewiduje się również pomieszczenia do podgrzania i przygotowania żywności własnej opiekunów. Budynek składa się z kondygnacji użytkowej oraz poddasza użytkowego, gdzie zaprojektowane są gabinety rehabilitacyjne.
W ramach zamówienia należy wykonać:
- roboty budowlane konstrukcyjno-architektoniczne z wystrojem wnętrz łącznie
- instalacja wod-kan,
- instalacja hydrantowa,
- instalacja c.o.
- instalacja solarna (przeniesiona z dachu nadbudowywanego pawilonu),
- instalacja wentylacji mechanicznej,
- instalacja klimatyzacji,
- instalacja elektryczna,
- instalacja oświetleniowa,
- instalacja odgromowa,
- siec kanalizacji deszczowej,
- siec kanalizacji sanitarnej,
- system sygnalizacji p.poż. SSP,
- system oddymiania,
- system przyzywowy,
- system SSP,
- okablowanie strukturalne,
- zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną,
- demontaż i ponowny montaż kolektorów słonecznych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2020 | 10:00


» Location

Ameryka 21
Olsztynek 11-015
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Ameryka 21
Olsztynek 11-015
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in