MAŁOPOWIERZCHNIOWE NAPRAWY NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

» Notice description

Zadanie obejmuje małopowierzchniowe naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego poprzez:
 oznakowanie robót,
 wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych,
 frezowanie nawierzchni (wg występujących potrzeb),
 mechaniczne oczyszczenie drogi oraz skropienie emulsją asfaltową,
 wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną, (uzyskanie prawidłowego profilu drogi)
 wykonanie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej (mieszanka mineralna dla ruchu kategorii KR 3-4),
 regulacje urządzeń podziemnych – studnie rewizyjne, kratki deszczowe, zawory urządzeń infrastruktury technicznej,
 wykonanie robót towarzyszących ww.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Chopina 8
Łaziska Górne 43-170
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych
ul. Chopina 8
Łaziska Górne 43-170
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in