Przetarg nieograniczony na: Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
- załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia;
- załącznik nr 1a do SIWZ - Program funkcjonalno – użytkowy.
Przedmiotowe roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla stadionu III kategorii.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Barlickiego 13
Opole 45-083
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Barlickiego 13
Opole 45-083
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in