Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

» Notice description

Przedmiotem Zamówienia jest:
Część I zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.
Część II zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
Ubezpieczenia autocasco,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
Ubezpieczenia Assistance
Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej
Szczegółowy opis części zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 5 – Program Ubezpieczenia

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.09.2020 | 12:00


» Location

ul. Żnińska 8
Gąsawa 88-410
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Gmina Gąsawa
ul. Żnińska 8
Gąsawa 88-410
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in