ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORA NA WÓZKU, BRONCHOFIBEROSKOPU, STERYLIZATORA PLAZMOWEGO, MYJNI -DEZYNFEKTORA DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. Defibrylatora na wózku, 2. Bronchofiberoskopu, 3. Sterylizatora plazmowego, 4. Myjni- dezynfektora, zgodnie z opisem w załączniku nr 6 do SIWZ oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ. Przetarg podzielony jest na 4 pakiety.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 6 „opis przedmiotu zamówienia”

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Niedziałkowskiego
Choszczno 73-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Niedziałkowskiego
Choszczno 73-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in