Dostawa zestawów narzędzi chirurgicznych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów narzędzi chirurgicznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, transport na koszt i ryzyko Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zestawienie wymaganych parametrów techniczno-granicznych (załącznik nr 6 do SIWZ) będący integralną częścią niniejszej specyfikacji. Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Krakowska 16
Rzeszów 35-111
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie
ul. Krakowska 16
Rzeszów 35-111
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in