„Remont polegający na wymianie przewodów rozdzielczych instalacji wodociągowej w piwnicy budynku InnoEkoTech WBiNŚ przy ulicy Wiejskiej 45E w Białymstoku”.

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu poprzez wymianę poziomów (leżaków) instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonanych z rur ocynkowanych na rury wykonane z tworzywa sztucznego w piwnicy budynku InnoEkoTech Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45E.
2) Szczegółowy zakres robót określa Dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 08:30


» Location

ul. Wiejska
Białystok 15-351
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska
Białystok 15-351
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in