ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW STAŁYCH INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZAKŁADU KARNEGO W KAMIŃKU

» Notice description

Część 1
Niesegregowane odpady komunalne (kod odpadu: 20 03 01) - 366,3 m³
odbiór według ustalonego harmonogramu/ nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, odpady gromadzone w pojemnikach 1,1 m³
Część 2
Opakowania ze szkła (kod odpadu: 15 01 07) - 29,7 m³
odbiór według ustalonego harmonogramu/ nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, odpady gromadzone w pojemnikach 1,1 m³
Część 3
Opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu: 15 01 02) / Tworzywa sztuczne (kod odpadu: 20 01 39)* - 56 m³
odbiór w terminie ustalonym po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub e-mailem, nie później niż 7 dni roboczych od zgłoszenia potrzeby odbioru - odbiór minimum raz
w kwartale, odpady gromadzone w prasowanych kostkach o wymiarach 700 x 500 x 600 mm, preferowany odbiór kontener 7 lub 14 m³ (wg potrzeb Zamawiającego)
Część 4
Odpady wielkogabarytowe (kod odpadu: 20 03 07) - 168 m³
odbiór w terminie ustalonym po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub e-mailem, nie później niż 7 dni roboczych od zgłoszenia potrzeby odbioru.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 10:30


» Location

Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte 1
Górowo Iławeckie 11-220
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Zakład Karny w Kamińsku
Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte 1
Górowo Iławeckie 11-220
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in