Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Pabianickiego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Pabianickiego.

Zamówienie obejmuje świadczenie kompleksowych usług holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Pabianickiego zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.) przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (§ 32) do SIWZ.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.09.2020 | 10:00


» Location

Piłsudskiego 2
Pabianice 95-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and repair of vehicles, boats and planes

» Buyer data

Powiat Pabianicki
Piłsudskiego 2
Pabianice 95-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in