Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na przeglądy techniczne, konserwację i serwis techniczny systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu klap i okien oddymiających znajdujących się w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są przeglądy techniczne, konserwacja i serwis techniczny systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu klap i okien oddymiających znajdujących się w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii, szczegółowy opis przedstawia Załącznik nr 3 do SIWZ - Wytyczne do obsługi urządzeń wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.09.2020 | 10:00


» Location

Raciborska 26
Katowice 40-074
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Consultancy

» Buyer data

Katowickie Centrum Onkologii
Raciborska 26
Katowice 40-074
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in